Mandarin(P): níng
Mandarin(Z): ㄋㄧㄥˊ
Korean(Eum): 녕 [nyeong]
Japanese(On): だう, にゃう [dau, nyau]
Japanese(Kun): なやむ, よわい [nayamu, yowai]
Cantonese: ning4
------------------------------------------------------------
Definition: weak; wearied; in distress
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.14]
Total strokes: 16
Radical: ()
------------------------------------------------------------
Unicode: U+511C
Big Five: E8F4
JIS X 0212-1990: 1854
KSC 5657-1991: 6032
Cangjie: OJPN
Four-corner Code: 2322.1
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10232.050
Kang Xi: 0120.100
CiHai: 129.407
Morohashi: 01238
Dae Jaweon: 0254.030

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — níng (1) 怯弱 [weak]。 如: 儜劣(懦怯庸劣); 儜弱(懦弱; 劣弱) (2) 困顿 [tired] 大牛竖, 小牛横, 鸟啄牛背, 足跌力儜。 唐·元稹《当日来大难行》 (3) 粗劣 [bad]。 如: 儜奴(骂人话, 劣奴); 儜拙(拙劣); 儜陋(丑陋); 儜儿(骂人之语。 孱头) (4) 代词。 您 [you] 昨日龙叔不说吗?儜早去也是没有。 《老残游记》 …   Advanced Chinese dictionary

 • — níng ㄋ〡ㄥˊ 〔《廣韻》女耕切, 平耕, 娘。 〕 1.怯弱。 《晉書‧文苑傳‧王沈》: “百辟君子, 奕世相生, 公門有公, 卿門有卿。 指禿腐骨, 不簡蚩儜。” 《宋書‧王微傳》: “吾本儜人, 加疹意惛, 一旦聞此, 便惶怖矣。” 2.困頓。 唐 元稹 《當來日大難行》: “大牛豎, 小牛橫, 烏啄牛背, 足跌力儜。 當來日, 大難行。” 3.粗劣。 參見“ ”、“ ”。 4.見“ ”。 5.您。 《老殘游記》第十二回: “昨日 龍 叔不說嗎, 儜早去也是沒有。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: neng2 解释: 弱小、 软弱。 宋书·卷六十二·王微传: “吾本儜人, 加疹意惛, 一旦闻此, 便惶怖矣。 ”用于尊称他人。 通“您”。 老残游记·第十二回: “今日总算他乡遇故知, 儜也该做首诗, 我们拜读拜读。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:neng2 弱小、 軟弱。 宋書·卷六十二·王微傳: “吾本儜人, 加疹意惛, 一旦聞此, 便惶怖矣。” 用於尊稱他人。 通“您”。 老殘遊記·第十二回: “今日總算他鄉遇故知, 儜也該做首詩, 我們拜讀拜讀。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — níng (1) ㄋㄧㄥˊ (2) 怯懦; 软弱的人。 (3) 旧同 您 (多见于早期白话)。 (4) 郑码: NWLA, U: 511C, GBK: 8391 (5) 笔画数: 16, 部首: 亻, 笔顺编号: 3244545442522112 …   International standard chinese characters dictionary

 • 儜兒 — (儜兒, 儜儿) 罵人之語, 猶言孱頭。 《魏書‧崔浩傳》: “臣始謂 義隆 軍來當屯住 河 中……今則不然, 東西列兵徑二千里, 一處不過數千, 形分勢弱。 以此觀之, 儜兒情見, 止望固 河 自守, 免死為幸, 無北渡意也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 儜儿 — (儜兒, 儜儿) 罵人之語, 猶言孱頭。 《魏書‧崔浩傳》: “臣始謂 義隆 軍來當屯住 河 中……今則不然, 東西列兵徑二千里, 一處不過數千, 形分勢弱。 以此觀之, 儜兒情見, 止望固 河 自守, 免死為幸, 無北渡意也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 儜劣 — 懦怯庸劣。 《宋書‧朱齡石傳》: “舅 淮南 蔣 氏, 人才儜劣。” 《新唐書‧劉仁軌傳》: “州縣購募, 不願行, 身壯家富者, 以財參逐, 率得避免。 所募皆儜劣寒憊, 無鬥志。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 儜奴 — 詈詞。 劣奴。 北魏 楊衒之 《洛陽伽藍記‧凝圓寺》: “時 隴西 李元謙 樂雙聲語, 常經 文遠 宅前過, 見其門閥華美, 乃曰: ‘是誰第宅過佳?’婢 春風 出曰: ‘ 郭冠軍 家。 ’ 元謙 曰: ‘凡婢雙聲。 ’ 春風 曰: ‘儜奴慢罵。 ’” 清 王筠 《菉友肊說》: “乃婢語本適合, 初不知雙聲為何事, 遂疑 元謙 罵之, 故以‘儜奴’報之。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 儜弱 — 懦弱;劣弱。 《宋書‧明恭王皇后傳》: “后在家為儜弱婦人, 不知今段遂能剛正如此。” 《舊唐書‧劉仁軌傳》: “臣看見在兵募, 手腳沉重者多, 勇健奮發者少, 兼有老弱……何因今日募兵, 如此儜弱?” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 儜拙 — 拙劣。 章炳麟 《官制索隱》: “吾曩者嘗言之, 以為祖宗手澤, 雖至儜拙, 其後昆猶寶貴之。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.